# تامل

اگر

«اگر همه می‌توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند، دنیا همان بهشت موعود می‌شد که همه می‌خواهند.»  محمد ابن زکریای رازی
/ 1 نظر / 19 بازدید