/ 1 نظر / 19 بازدید
محمد داداشی

دلایل با ارزش بودن دختر به گفته دکترشریعتی: دختر اگرپرنده آفریده میشد، حتما "طاووس"بود.?? اگرحیوان بود، حتما "آهو"بود.?? اگرحشره بود، حتما "پروانه"بود.?? او انسان آفریده شد تاخواهر و مادرباشد و عشق .... ←پیشاپیش روز دختر به همه دخترا و خواهرا مبارک????