5+1

توجه توجه

درخواست جدید گروه۵+١ از ایران:
غنى سازى اورانیوم را بیخیال، رشد والیبال تون رو هر چه سریعتر
متوقف کنید

/ 1 نظر / 4 بازدید