جیمز پرسکات ژول

جیمز پرسکات ژول                                     James Prescott Joule

 

متولد ۲۴ دسامبر ۱۸۱۸

از فیزیکدانان انگلیسی بود. او نخستین کسی بود که رابطه میان کار و گرما و اثر گرمایی جریان الکتریکی را مورد بررسی قرار داد. یکای کار و انرژی را به افتخار او ژول برگزیده‌اند.

آزمایش های ژول و چنددانشمند دیگر یکی از قانون های اصلی علم به نام «قانون پایستگی انرژی» را به وجود آورداین قانون بیان می کند کهانرژی در واکنش های فیزیکی و شیمیایی خلق و نابود نمی‌شود بلکه از شکلی به شکل دیگر تبدیل می گردد.

او به اندازه گیری فوق العاده علاقه داشت و دماسنجی را طراحی کرد که بتواند دمای آب بالا و پایین آبشار را اندازه بگیرد.

 او قبل از رسیدن به بیست سالگی مقاله ای را منتشر کرد که در آن چگونگی محاسبه میزان گرمای حاصل از عبور جریان الکتریکی در سیم بیان شده بود.

او همچنین با ده سال زحمت توفیق یافت تعیین کند که چه مقدار کار مکانیکی لازم است تا دمای واحد جرم آب را به اندازه یک درجه فارنهایت بالا ببرد.

 

سرانجام او توانست قانون مشهوری را که به قانون ژول معروف است بیان کند. بنابر این قانون مقدار گرمایی که از عبور جریان الکتریکی در یک مدار حاصل می شود متناسب با مجذور جریان الکتریکی و نیز مقاومت مدار است.

ژول مقاله‌ای را دربارۀ نظریه جنبشی گازها منتشر می‌کند، که در آن سرعت حرکت مولکولهای گازها را تخمین زده است. 


ژول و فیزیکدان اسکاتلندی ویلیام تامسون در‌می‌یابند که اگر به گازی اجازۀ انبساط داده شود، دمای آن افت می‌کند. به این ترتیب فکر ساختن ی خچال به وجود آمد.


سر انجام او در 11 اکتبر 1889 در 70 سالگی در سیل انگلستان دار فانی را وداع گفت.

/ 0 نظر / 93 بازدید